อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้จัดทำ
สมุดเยี่ยม

 

กิจกรรมที่1.
มารู้จักรคำในมาตราแม่กน

 

กล้าหาญ
มอญ
ประมาณ
ปฏิกูล
นุ่มนวล
ทหาร
อาหาร
สราญ
นํ้าตาล
รำคาญ
บริวาร
โบราณ
ศิลปกรรม
สารบัญ
บริเวร
ทรมาน
สงสาร
ตระกูล
สัญญาณ
ลำธาร
ครํ่าครวญ

 

ถัดไป

 

 

 NEWS
LINKS


E-learning การเรียนรู้ออนไลน์มาตราตัวสะกดต่างแม่
http://yenta4.ueuo.com
จัดทำโดยคณะนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ