อาจารย์ที่ปรึกษา
 ผู้จัดทำ
 สมุดเยี่ยม

 

แบบทดสอบก่อนเรียน                 

ให้นักเรียนยกตัวอย่างมาตราตัวสะกดแม่กก มา 6 ข้อ

                  
    


                  

                  

 

หน้าถัดไป

                                 

     

 

 

 

 

NEWS
LINKS


E-learning การเรียนรู้ออนไลน์มาตราตัวสะกดต่างแม่
http://yenta4.ueuo.com
จัดทำโดยคณะนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ